Tyrimai rodo, kad tik apie 30 proc. darbuotojų įmonėse:
  • aiškiai supranta, ko jų įmonė siekia ir kodėl,
  • entuziastingai vertina tikslus,
  • mato ryšį su jiems iškeltais tikslais,
  • mano, kad jų įmonė sudaro visas sąlygas įgyvendinti tikslus,
  • visiškai pasitiki ja.
O tai, kaip futbolo komandoje:
  • tik trys žaidėjai iš vienuolikos žino, kurie vartai yra jų,
  • ir tik trims iš vienuolikos tai rūpi,
  • tik trys supranta, kokioje pozicijoje jie žaidžia ir tiksliai žino, ką privalo daryti,
  • ir visi apart trijų varžosi daugiau tarpusavyje nei su priešininkais.

Vizija, strategija, struktūra, procesai, informacijos srautai, matavimo rodikliai, atsakingi asmenys – aiškumas šiuose lygiuose organizacijoje nurodo visiems jos nariams kokiame mes esame „žaidime“ ir kokios yra „žaidimo taisyklės“. Jeigu darbuotojams neaišku, tai nesitikėkime iš jų našumo, o motyvacijos siekti jie turės ten, kur jiems asmeniškai atrodo prasminga ir aiškiai matyti nauda.

Sėkmė, darbas, atsakomybė – visus šiuos žodžius kiekvienas suprantame skirtingai. Kiekvienas mūsų priimame informaciją savaip, kadangi gyvenime mums susiformuoja skirtingos vertybės ir nuostatos, pagal kurias išorinį įvykį bei informaciją iškraipome, apibendriname ir dalį net ištriname. Todėl nemanykime, kad jeigu mums kažkas puikiai suprantama (kas yra kas ir ką ir kaip daryti), tai kitam taip pat yra aišku. Beje, nė vienas mūsų nenorime būti neišmanėliai, todėl dažniausiai, tai, kas mums nelabai aišku, mes nutylime, nesigiliname, neperklausiame ar kaip nors kitaip neišsiduodame. Pasekmės: nesusipratimai, mažėja įsitraukimas ir motyvacija, krenta produktyvumas, galiausiai pastebime, kad rezultatai tikrai galėjo būti geresni.

Aiškumas – tai būtina sąlyga produktyviam ir kūrybiškam darbui, kadangi jis tausoja mūsų psichologinius resursus, kurie yra išties riboti. O kaip vadovams užtikrinti aiškumą organizacijoje? Verta pradėti nuo veiksmingos strategijos atsakant Kam? Kas? Kaip?