Aiškiai ir taikliai apie esmę
Bendravimas – galingiausias įrankis
transformuoti žmogų, santykius, organizaciją

Kaip manote, ką pasako apie organizaciją, tai, kaip joje bendraujama?
Kokią įtaką bendravimas turi organizacijos vystymuisi, jos ateičiai?

Kokią įtaką bendravimas turi jūsų gyvenimui, jūsų rezultatams?
Ką pasako apie jus, tai, kaip bendraujate?

Bendravimas – tai galingas įrankis, kuriuo išmintingai pasinaudojus, kai sugebama ne tik informuoti, o ir transformuoti, jis virsta psichoterapija, lyderyste, pardavimais ir marketingu, komandiniu darbu, partneryste. Šis įrankis mums suteikia galimybę išsiskirti kaip asmenybei ir tuo pačiu vienytis su kitais, užmegzti ryšius ir formuoti santykius, užauginti verslus ir net išjudinti mases.

Besikeisdami informacija ir išreikšdami emocijas, mes norime to ar ne, suvokiame tai sąmoningai ar ne, darome įtaką – mūsų pašnekovui, mudviejų santykiams ir sau patiems. Rezultate bendravimas gali:

  • išsekinti, nuvilti, suerzinti, komplikuoti, atstumti…ir net paskatinti karus, arba
  • netikėtose situacijose surasti išeitį, įtikinti ir paveikti kitus bendradarbiauti, pasiekti susitarimo, suburti ir vesti komandą, skatinti ne tik veikti, o ir mąstyti, taip pat ir subalansuoti energiją.

Šiandien versle net iki 80 proc. praradimų yra siejama su nesugebėjimu kurti ir vystyti santykius (su darbuotojais, klientais, partneriais, tiekėjais). Versle bendravimas, kaip įrankis, per dažnai priimamas kaip savaime suprantamu, nors jis daro didžiulę įtaką priimamiems sprendimas, pasitikėjimui ir rezultatams. Šių dienų sąlygomis norint padaryti poveikį pašnekovui, kad jis išgirstų ir bendradarbiautų, kad atsirastų ryšys-santykis, tenka permąstyti bei pagilinti savo ir komandos bendravimo kompetenciją.

Tyrimai atskleidžia, kad santykiai tampa vis labiau tranzakciniai, paviršutiniški ir trapūs; žmonės atitolę, atsiskyrę vienas nuo kito labiau nei kada nors anksčiau istorijoje, nors kontaktuoti galimybių turi begalę; žmonės nelinkę įsiklausyti vienas į kitą ir tapo itin išsiblaškę. Mokslininkai tuo mėgsta pašmaikštauti – šiandien mes turime stipresnius ryšius su technologijomis nei su žmonėmis. Iš tiesų, technologijos mums labai padeda ir suteikia daug galimybių, tačiau su kiekvienais metais ryškėja neigiamas jų poveikis: didėjantis nerimas ir atskirties jausmas, augantys depresijų ir priklausomybių skaičiai, prastėjanti atmintis, dėmesys, emocinės ir bendravimo kompetencijos.

Ekspertai įvardija, kad ateityje organizacijoms siekiant išlikti konkurencingoms, teks vis didesnė atsakomybė sudaryti darbuotojams produktyvią terpę ir ugdyti šias darbuotojų kompetencijas: kritinis mąstymas ir kūrybiškumas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai bei gebėjimas greitai keistis. O pagrindinis įrankis tam – kokybiškas bendravimas. Na, o jeigu jums asmeniškai atrodo, kad bendravimas ne tiek ir svarbus, rekomenduojame pažiūrėti/pasiklausyti trumpą TEDx pranešimą: https://www.ted.com/talks/martin_pistorius_how_my_mind_came_back_to_life_and_no_one_knew#t-835285

Susipažinkime 2 val. nemokamoje konsultacijoje
Kaip savo komandos bendravimą paversti galingiausiu įrankiu?
  • Kas skatina komandos kūrybišką ir dinamišką energiją?
  • Kaip prarandamas poveikis/įtaka?
  • Kokią vertę „neša“ žodžiai?
Registruotis konsultacijai