Pateikiame, kokius asmeninius duomenis renkame ir kaip tvarkome, kokiais tikslais ir kokiu pagrindu.

Visi jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Studio Charisma, įm. k.: 302340613, įm. adresas: Svajonės g. 14, Didžioji Riešė, Vilniaus raj., LT-14264. Mob. tel. nr.: +370 656 56777, el. pašto adresas: info@studiocharisma.lt, toliau – Bendrovė. Interneto svetainė – www.studiocharisma.lt

Kaip, kokius ir kokiu pagrindu renkame duomenis

Jūsų asmens duomenis renkame, kuomet jūs juos mums pateikiate arba duodate sutikimą juos rinkti ir tvarkyti:

 • Apsilankymo interneto svetainėje metu. Šie duomenys apima jūsų IP adresą ir vietą, naršyklės tipą ir versiją, iš kur buvote nukreipti, lankymosi trukmę ir datą, aplankyto puslapio adresą, puslapių žiūrėjimų skaičių.
 • Interneto svetainėje užpildant užklausos formą ir užsisakant naujienlaiškį. Duomenys apima vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, jūsų užklausos informaciją, t.y. poreikiai, domimos temos ir pan.
 • Kontakto telefonu, elektroniniu paštu ir kitomis ryšio programėlėmis metu, o taip pat susitikimų gyvai ir renginių metu, bei socialiniuose tinkluose (LinkedIn ir Facebook). Šie duomenys gali apimti vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, kontaktinę informaciją, veiklos ir poreikių informaciją, ir dominančias sritis.
 • Sudarant sutartį ir/ar susitarus dėl paslaugų tiekimo. Duomenys apima reikalingą pasiruošimui ir vykdymui informaciją, tokią, kaip rekvizitai, dalyvių poreikiai ir problematika, keliami tikslai, įmonės verslo ir darbinės aplinkos specifika, iššūkius keliančios situacijos ir pan.
 • Kitą informaciją, kurią jūs savo pasirinkimu pateikiate mums.

Kokiais tikslais renkame ir tvarkome jūsų duomenis

Užtikriname, kad jūsų asmeninius duomenis, naudojame sąžiningai, teisėtu tikslu ir tik tokia apimtini bei tokį laikotarpį, koks būtinas aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

 • Slapukai – maži tekstiniai failai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kurie yra perduodami iš interneto tinklalapio į jūsų kompiuterį ar kitą jūsų išmanųjį įrenginį. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti jums galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie interneto svetainės naudojimąsi, analizuoti tendencijas bei pateikti panašius pasiūlymus, tobulinti svetainę ir jūsų aptarnavimą. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje.
 • Paslaugų organizavimo ir teikimo tikslais, t.y. jus dominančios ir jums padėsiančios informacijos bei transformacijos paruošimui ir pateikimui, įgyvendinant susitarimus ar pirmines užklausas.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu siekiant pateikti naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie teikiamas paslaugas, kurios jus domina ar galėtų sudominti. Jūs galite bet kada informuoti mus, jeigu nebenorite, kad jums būtų siunčiama tokia informacija.
 • Siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įsivertinti paslaugų poreikį ir aktualumą.
 • Siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, tvarkome jūsų duomenis susijusius su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje

Savo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų nustatyta apimtimi ir sąlygomis jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi.
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis.
 • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas.
 • Teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

Kiek laiko saugomi duomenys

Mes saugome jūsų asmens duomenų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu bei šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

Tiesioginei rinkodarai skirti asmens duomenys, kurie tvarkomi jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki jūsų sutikimo atšaukimo dienos, pasirinkdami atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba informuodami mus elektroniniu paštu: info@studiocharisma.lt.

Klientų konsultavimo ir komunikacijos su jais elektroniniu būdu surinkti duomenys tvarkomi ir saugomi 1 metus nuo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis gavimo momento.

Kitos nuostatos

Bendrovė gali bet kada atnaujinti Politiką. Bendrovė informuos klientus apie atnaujinimus, interneto svetainėje pateikdama naują Privatumo politikos versiją kartu su paskutinių pakeitimų data. Klientai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi šia interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Jei manote, kad jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@studiocharisma.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami Studio Charisma interneto svetainėje.

Studiocharisma.lt Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2023-03-01.