Patirtis ir jausmas, kai klysti, augi ir laimi, ir visa tai realizuoji kartu su komanda, kuria stiprų tarpusavio ryšį, tuomet tampa įmanoma tai, kas anksčiau atrodė nerealu.
Atsakomybė

Siekiant bendro tikslo kur kas lengviau ir greičiau pavyksta įgyvendinti išsikeltus tikslus, kuomet kiekvienas komandos narys prisiima atsakomybę, klausosi ir mokosi vienas iš kito. Atsakomybė neatsiranda, ji asmeniškai prisiimama, ir tai ne tas pats, kas pareiga ar įsipareigojimas.

Atvirumas

Nebeturime tokios prabangos – laiko tarpasmeniniams „žaidimams“ – arba mes mokomės ir augame, arba pasiduodame vertės nekuriančioms veikloms ir taip prarandame savo konkurencinius pranašumus. Atvirumas tapo ne pageidautina, o būtina sąlyga efektyviam bendradarbiavimui.

Įsiklausymas

Nesusipratimai ir milžiniškas laiko švaistymas komandose nutinka dėl negebėjimo išgirsti. Kai girdime žodžius, tai dar nereiškia, kad klausomės. Drąsos reikia ne tik kalbėti, o ir nurimti, ir klausytis. Pats trumpiausias kelias komandai padaryti proveržį – tai išmokti jos nariams klausytis vienas kito.

Atsiliepimai

Praleistas ugdymo laikas (tipiniais mokymais to nepavadinčiau) padarė pokytį mūsų vadovų komandoje bei mūsų pačių gyvenime.

Pirmiausiai, pasikeitė mūsų kaip vadovų komandos dinamika, atsirado didesnis pasitikėjimas, atvirumas, tarpusavio supratimas. Manau, galime vis daugiau atvirai diskutuoti, kur kas platesniame temų spektre, nebijoti oponuoti, turėti kitą nuomonę, vengti išankstinių nuostatų, ir pan. Manau, mes visi tapome brandesni kaip vadovai ir asmenybės.

Prie stipriųjų kompetencijų ar išskirtinumo paminėčiau, pirmiausiai, sugebėjimą/pastangas pajausti ir suprasti visų dalyvių nuostatas, lūkesčius, baimes ir motyvacijas bei atitinkamai nukreipti mokymo procesą, t.y. nėra kažkoks šablonas, mokymų programa, kuri visiems atskaitoma ir „ačiū, viso gero, pirkit dar kartą“. Manau, ugdymas vyksta balansuojant ant labai plonytės ribos, kuomet visi turi peržengti tam tikrus nusistatymus (drąsos, atvirumo, asmeninės erdvės suvokimo, privatumo, gėdos), bet tai daroma saugiau, neiššaukiant pasipriešinimo, bet kartu ir pasiekiant tą kritinį tašką, kuomet prasideda pasąmoninis pokytis.

Taip pat, viena iš stipriųjų Studio Charisma pusių yra sugebėjimas kaskart nustebinti nauja tema, nauju priėjimu, forma. Juk visi mes „viską jau žinome, šitą jau girdėjom, šito jau mokėmės“.

Mindaugas P.